درباره بزرگترین و محبوبترین فیلسوف جهان

:: درباره بزرگترین و محبوبترین فیلسوف جهان

محبوب ترین فیلسوف ،محبوب ترین فیلسوف جهان ،محبوبترین فلاسفه جهان،محبوب ترین فیلسوف دنیا ، محبوبترین فیلسوف ایرانی

* مردمی که غرور میهنی ندارند ، سرزمین خویش را خیلی زود از دست می دهند. حکیم ارد بزرگ
* مرده پرستی، هنر ایرانیان شده است، تا زمانی که اساطیر و بزرگان خود را در بین مردگان جستجو می کنند رنگ رشد و پیشرفت را نخواهند دید. حکیم ارد بزرگ
* مهاجرت های بزرگ در درون کشور، موجب منزوی شدن جدایی طلبان می گردد. حکیم ارد بزرگ
* مهر مردم سنندج در سینه "اُرد" ، جاریست. حکیم ارد بزرگ
* مهر میهن، در دل ایرانیان ، همواره موج می زند. حکیم ارد بزرگ
* مهمترین آرمان کشورهای جنوب خلیج فارس، نابودی بزرگی و شکوه ایران است. حکیم ارد بزرگ
* میهن، از آن همه مردم یک کشور است ، با هر رنگ، نژاد و زبانی... حکیم ارد بزرگ
* میهن، گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی است. حکیم ارد بزرگ
* میهن دوستان ، آبادگرند نه کشتارگر ... حکیم ارد بزرگ
* میهن دوستان ناب ، کسانی هستند که برای آبادی و آزادی آن ، فداکاری و کوشش می کنند. حکیم ارد بزرگ
* میهن دوستی و آزادیخواهی ، کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست. حکیم ارد بزرگ
* نفرین ابدی بر کسانی که ، تیشه به ریشه همبستگی ایرانیان می زنند. حکیم ارد بزرگ
* هیچ نامی همانند "ایران" ، برآزنده سرزمین ما نیست. حکیم ارد بزرگ
* یکی از بهترین شمارگان ، سیزده است که نماد زایش و رشد است و در فرهنگ ایرانی "الهه باران" نامیده می شود. حکیم ارد بزرگ
* کسی که شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است. حکیم ارد بزرگ
* نگاه به آدم های خندان هم ، امید بخش و شادی آفرین است. حکیم ارد بزرگ
* نگاه و سخنی، که سرشار از مهر و شادی است ، پنجره ای است رو به سوی هزاران هزار کهکشان نادیده ... . حکیم ارد بزرگ
* نوای دل انگیز گیتی را ، در بزم ها و شادی ها بشنوید و همراه شوید. حکیم ارد بزرگ
* هدیه شادی به یکدیگر ، شیره بزم نوروز است. حکیم ارد بزرگ
* هشدار ! ، جوک های قومی و زبانی همچون شمشیر زخم بر جان ما خواهد زد و جوی خون از پس آن جاری خواهد شد. به خود آییم پیش از آنکه گرفتار توفان سهمگین این خنده های کثیف شویم. حکیم ارد بزرگ
* مهربانی از سادگی و نادانی نیست ، مهربانان به یکی از مهمترین هنجار های گیتی باور دارند و آن برآیند کنش و واکنش است، ساده آنکه باید مهر ورزید تا مهر دید. حکیم ارد بزرگ
* مهربانی تنها هنجار همزیستی پایدار، میان کشورهاست. حکیم ارد بزرگ
* مهرورزان ، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند. حکیم ارد بزرگ
* مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و برخورد درست ، هویدا باشد. حکیم ارد بزرگ
* هیچ دری به روی مهربانان ، بسته نخواهد ماند. حکیم ارد بزرگ
* از نامهربانان دوری کنید، تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید. حکیم ارد بزرگ
* آدم بزرگ، برای شادی مردم و آبادی سرزمین خویش، از خود گذشتگی و جانفشانی می کند. حکیم ارد بزرگ
* آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. حکیم ارد بزرگ
* آدم شایسته ، بخاطر بدی های دیگران ، نامهربانی پیشه نمی کند. حکیم ارد بزرگ
* آدم شایسته، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. حکیم ارد بزرگ
* "ارد" به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که همیشه دوست داشته و دارد ایرانیان را شاد ببیند، از همه مردم می خواهد جوک ها و واژه های زشتی را که برای تبارها و زبانهای گوناگون نوشته و گفته می شود را  برای هم باز نشر نکنند، پیامک نکنند، اینها شایسته مردم ما نیست. حکیم ارد بزرگ
* اُرُد شادی را در بی بندوباری نمی بیند، شادی آرزوی پاک همه آدمیان است. حکیم ارد بزرگ
* اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. حکیم ارد بزرگ
* از دیدگاه "اُرد" آزادی با پویش روز افزون فرهنگ عمومی ، پر و بال می گیرد و این مهم ، نیاز به رسانه های راستگو، آزاد و فرهیخته دارد. حکیم ارد بزرگ
* احزاب آزاد ، ستون های سلامت و رشد کشورها هستند. حکیم ارد بزرگ
* آزادی، بدون از خودگذشتگی، ناکارا و ناتوان است. حکیم ارد بزرگ
* از "ارد" می پرسند از کجا بدانیم که عاشق شده ایم ؟ به آنها می گویم : برای یک خواسته ، زمان اندکی می گذاریم و برای عشق ، روزها و شب هایمان را بی دریغ می بخشیم ، اندیشه آدم عاشق به دور عشق پیوسته در حال چرخش است ، او وابسته است ، وابسته به چیزی که شیفته آن است. حکیم ارد بزرگ
* از کسی که خود را دوست ندارد ، درخواست عشق و دوستی مکن. حکیم ارد بزرگ
* انباشتگی احساس ، عشق هایی آتشین بوجود می آورد. حکیم ارد بزرگ
محبوب ترین فیلسوف ،محبوب ترین فیلسوف جهان ،محبوبترین فلاسفه جهان،محبوب ترین فیلسوف دنیا ، محبوبترین فیلسوف ایرانی

- زادگاه حکیم ارد بزرگ شهر مشهد است خانواده حکیم در محله عشرت آباد این شهر زندگی می کردند.

- اجداد پدری حکیم از شهر شیروان (استان خراسان شمالی) هستند از این رو مردم این شهر به او بزرگ شیروان می گویند.

- اجداد مادری حکیم از سران ایل قشقایی در شهر شیراز بوده اند که در این مورد مطالب زیادی نوشته و گفته شده است.

- حکیم ارد بزرگ دارای هواخواهان بسیار در رده های مختلف کشورهای آسیای میانه است.

- نزدیکترین دوست ایرانی شهید احمد شاه مسعود، رهبر آزادیخواهان افغانستان، حکیم ارد بزرگ بوده است مردم افغانستان بخصوص تاجیکها و فارسی زبانان ، حکیم ارد بزرگ و اندیشه هایش را بسیار دوست دارند و از دوستی او و "احمد شاه مسعود" می گویند . در شهر شیروان روز تولد احمدشاه مسعود در 11 شهریور،"روز دوستی شیروان و پنجشیر" جشن گرفته می شود که تجلیل از دو اسطوره شیروان ایران و پنجشیر افغانستان ، "حکیم ارد بزرگ" و "احمد شاه مسعود" است.


فیلم استقبال ده ها هزار نفری از حکیم ارد بزرگ را در سایت آپارات و در آدرس زیر ببینید :
http://www.aparat.com/v/jRbQx


محبوب ترین فیلسوف ،محبوب ترین فیلسوف جهان ،محبوبترین فلاسفه جهان،محبوب ترین فیلسوف دنیا ، محبوبترین فیلسوف ایرانی

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

عکسی از جشن "روز دوستی مردم شیروان و افغانستان"
نشسته از سمت راست : استاد محمد اسماعیل مقیمی  (مورخ مشهور شیروان و خراسان شمالی)، استاد محمدحسین ظهیریان (شاعر پیشکسوت) ، حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران) ، شادروان استاد قدرت الله شریفی (شاعر بلند آوازه کشورمان) ، استاد محمد جعفری (از اعضای هیئت موسس انجمن فرهیختگان شیروان)
عکس از استاد محمدحسین شبیری

 استاد محمدحسین ظهیریان ، حکیم ارد بزرگ ، زنده یاد استاد قدرت الله شریفی و استاد محمد اسماعیل مقیمی
عکس از استاد محمدحسین شبیری"کتاب سرخ" پر طرفدارترین کتاب، در شبکه های مجازی
کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ در حال حاضر پر طرفدارترین کتاب در شبکه های مجازی است می دانید که هر سال نسخه بروز شده آن منتشر می گردد در طی 10 سال گذشته نسخه های گوناگون آن ، میلیونها بار دانلود شده است به طور مثال نسخه 1394 این کتاب که در اواسط آذرماه 1394 منتشر شد در شبکه مجازی تلگرام در روزهای نخست انتشار این کتاب در هر ساعت 1000 بار دانلود شده است هم اکنون با اینکه یک ماه از زمان انتشار آن در تلگرام می گذرد دانلود این کتاب از مرز 111800 هزار بار گذشته است .
این کتاب در کانال دوستداران حکیم ارد بزرگ در تلگرام موجود است :
https://telegram.me/greatorod

زادگاه حکیم ارد بزرگ شهر مشهد است در کودکی بسیار پر جنب و جوش بوده اما در 11 سالگی پس از  آنکه با خبر می شود دو استادش در یک سانحه درگذشته اند شدیدا درون گرا می شود و از خود می پرسد لزوما چرا زندگی می کنیم ؟ و این مسیر چگونه تعریفی دارد؟ از این زمان به بعد مطالعه فلسفه و حکمت مهترین برنامه روزانه او بوده است خود او می گوید: نوجوانی خویش را در کتابخانه وسیع و بزرگ حضرت مشهد گذراندم هزاران هزار جلد کتاب ارزشمند در شاخه ها و رشته های گوناگون مرا شیفته خود ساخته بود بسیار اتفاق می افتاد که نخستین  مراجعه کننده به کتابخانه در صبح و آخرین نفری بودم که از آنجا خارج می شدم .  گاهی بدون آنکه صبحانه خورده باشم با شتاب می رفتم آنجا و شب بر می گشتم و در مسیر برگشت تا خانه می فهمیدم چقدر گرسنه ام ! . هنوز هم گاهی دلم برای آن ساعت های با ارزش تنگ می شود .

 در نوجوانی با تشویق استاد محمدابراهیم حمیدی به طراحی و گرافیک علاقه ویژه ای پیدا می کند مجسمه سازی و کاریکاتور را پس از آنها ادامه می دهد . بیش از 67 نمایشگاه هنری در شهر های مختلف برگزار می کند و در نهایت  انجمنی هنری با بیش از 300 عضو پدید می آورد اما در نهایت هنر را بکلی رها نموده و آثارش را در کمد می گذارد و در آن را قفل می کند و می گوید اثر هنری، حرف ها و اندیشه هنرمند است و از این رو باید مخاطب زبان هنر را بداند ، در غیر اینصورت ارتباط همواره با چالش روبروست و شوربختانه در ایران سواد بصری فوق العاده پایین است چون هیچگاه آموزشی فراگیر در اینباره وجود نداشته است. 
عکس هایی از دوران جوانی حکیم ارد بزرگ و فعالیتهای هنری و نمایشگاه های ایشان

هنرستان حرفه ای سینا مشهد - تصویر حکیم ارد بزرگ را با زمینه ایی روشنتر می بینید در حالیکه عینک به چشم دارند

رشته تحصیلی حکیم بزرگ، معماری بوده که آن را هم رها می کند و در نهایت به سراغ حکمت و فلسفه می رود همان چیزی که از پایان دوران کودکی و شروع نوجوانی بسیار شیفته آن بوده است .


مجسمه و تندیس حکیم ارد بزرگ - ساخته عقیل اصلی چوکانلو در شهر شیروان- به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا : (( کمپین دیوار مهربانی بر اساس ایده بسیار جالب حکیم ارد بزرگ (از بزرگترین فلاسفه حال حاضر جهان) شکل گرفت. حکیم ارد بزرگ در سال 1390 در اینباره گفته بودند : (دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند. ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است ...) چهار سال از ارایه این ایده ارزنده گذشت تا در پاییز و زمستان 1394 افکار عمومی کشورمان نسبت به آن واکنش مثبت نشان دادند و جهانیان را با ایجاد دیوارهای مهربانی آنهم بشکلی گسترده شگفت زده نمودند .))

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور چین

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور پاکستان

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور ترکیه

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشورمان ایران
آخرین خبر درباره وضعیت جسمانی حکیم ارد بزرگ :
طبق خبرهای رسیده حکیم ارد بزرگ از 23 اسفند 1393 به مرور دچار ضعف جسمانی شده و در نهایت از 20 فروردین ماه 1394 حال حکیم بزرگ رو به وخامت نهاده و هم اکنون تحت نظر پزشک قرار گرفته اند .

- حکیم ارد بزرگ در حال حاضر زنده است و در شهر کرج مرکز استان البرز ایران در انزوا زندگی می کند ، با این وجود بسیاری از علاقمندان به اندیشه های او ، برای دیدارش از سرتاسر ایران به این شهر می روند تا او را از نزدیک ببینند. تنها یکبار حکیم پذیرفت تا در یک برنامه تلویزیونی شرکت کند (تیرماه 1392 - شبکه جهانی جام جم). کسانی که او را از نزدیک دیده اند می گویند : حکیم انسانی ساده زیست ، فوق العاده دانا ، آرام و کم حرف است ، برعکس تصور همگانی ، زندگی بسیار ساده دارد او در یک آپارتمان کوچک 40 متری به همراه دخترش غزاله در شهر کرج زندگی می کند ، بیشتر فضای آپارتمان حکیم را کتاب فرا گرفته ، هنگام گفتگو ، بیشتر شنونده است . افرادی که از دیدار حکیم برگشته اند می گویند فکر می کردیم نسل واقعی بزرگان حکمت و فلسفه ایران منقرض شده اما با دیدن حکیم ارد بزرگ فهمیدیم چقدر در خطا بوده ایم و عجیب آنکه چهارمین حکیم تاریخ ایران و بزرگترین فیلسوف معاصر با وجود شهرت جهانی همانند حکیم فردوسی ، خیام و بزرگمهر ، زندگی بسیار ساده و بی آلایش دارد 


 
نام افراد حاضر در مراسم رونمایی از کتاب سرخ نسخه 1394
 از سمت راست : مهندس رسول امیرزاده (ریس شورای روستای خانلق) , مهندس علی باقری (نوازنده برجسته دف) , مهندس مهدی منشی (دهیار روستای خانلق) , فتح علی عوض زاده , بختیار برهانی (از معتمدین برجسته سرانی) , حکیم ارد بزرگ (بزرگترین متفکر و فیلسوف جهان) , همراه علی قنبری , جلیل رمضانی (از معتمدین سرحد) , حاج محمدتقی محمدیان صبور(عضوشورای روستای خانلق) , رحیم حسنی , نصرا... محسنی (مدیرعامل شرکت عشایری ) , حمزه محبت پور , نقی محبت پور , احمد ابراهیمی , عباس پرهیزگار , مهندس حسین رمضانی , حجت آذری ،مهندس حسین سهرابی , مهندس منوچهر نبی زاده , اسماعیل تایانلو (از معتمدین سرحد )  , ناشناس ،حاج رمضان سالاری (عضو هیت مدیره بازنشستگان ) , کوروش محمدی (هنرمند توانمند سنتی ) , غزاله شرکاء(تنها فرزند حکیم ) , حاج حسینعلی محمودی , علی محبت پور(عضوشورای خانلق) , پریسا محبت پور , محمد مهدی محبت پور , آرمین محبت پور , غنچه محبت پور
عکس از : استاد محمدحسین شبیری

Chokouh DAGHIGH - Christian ZAUGG
شکوهه عمرانی (دقیق ) در حال اهدای ترجمه کتاب آرمان نامه حکیم ارد بزرگ به کریستیان زوگ رهبر حزب دآل کشور سوییس و عضو ارشد شورای شهر ژنو
 

تصویری از شادروان محمدتقی شرکاء و شادروان فاطمه جاهدطبسی  پدر و مادر حکیم ارد بزرگ

سخنرانی حکیم در دومین همایش فرهیختگان خرداد 1394 :


حکیم ارد بزرگ ، great orod

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher


محبوب ترین فیلسوف ،محبوب ترین فیلسوف جهان ،محبوبترین فلاسفه جهان،محبوب ترین فیلسوف دنیا ، محبوبترین فیلسوف ایرانی
محبوب ترین فیلسوف ،محبوب ترین فیلسوف جهان ،محبوبترین فلاسفه جهان،محبوب ترین فیلسوف دنیا ، محبوبترین فیلسوف ایرانی
سخنرانی حکیم ارد بزرگ در دانشگاه فردوسی :
بیست و دوم اردیبهشت ماه 1393 حکیم ارد بزرگ به دعوت "کانون فرهنگ و ایران شناسی دانشگاه فردوسی" مشهد پیرامون شاهنامه و نظریه قاره کهن سخنرانی نمودند . "همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی" در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار شد . حکیم ارد بزرگ فرمودند : چرا به جای روز زاده شدن بزرگان ، از روز  مرگ آنها یاد می شود ؟ چرا روز درگذشت بزرگان را روز آنها نام نهاده اند ؟ حال آنکه آنها همواره با آثار خود زنده اند و تاریخی برای مرگ آنها نیست . حکیم فردوسی توسی 13 دیماه زاده شد و این روز باید روز بزرگداشت حکیم توس باشد نه 25 اردیبهشت ... حکیم ارد بزرگ ادامه دادند : هزار سال پیش حکیم فردوسی توسی بذر سخن شیرین پارسی را پاشید از ایرانی گفت که در آن زمان در دست خارجبان بود ، اما آیا امروز هم ما باید به این کتاب و این حماسه بسنده کنیم و گام از گام بر نداریم ؟ هویت ملی ما زمانی در جایگاه درست خویش قرار می گیرد که برای افتخار و بزرگی کوشش کنیم ، کار کنیم و سرزمین خویش را در همه دانش ها به قله های پیشرفت برسانیم . آینده از آن سرزمینی است که جوانانش به رشد و آینده پرشکوه کشور خویش باور دارند و برایش کوشش می کنند . حکیم فردوسی از ما می خواهد که بهترین باشیم و بهترین شدن با کوشش جوانان یک سرزمین به دست می آید . حکیم ارد بزرگ در ادامه فرمودند : ایران همانند یونان و چین و مصر یک مادر فرهنگی بزرگ و ریشه دار است اما ما همانند مادر فرهنگهای دیگر قاره ایی به دور خود نداریم . آسیا از آن چینی هاست ، اروپا از آن فرهنگ یونان است و آفریقا نیز به مصر می بالد اما سرزمین ما ایرانیان ، کجا را پوشش می دهد ؟ قاره کهن نام سرزمینهایست که وامدار اندیشه و تاریخ ایران هستند از پامیر تا مدیترانه سرزمینهای قاره کهن هستند 20 کشوری که سرزمینشان پیشینه همگون با ایران داشته  و هم اکنون توسط اروپا و آسیا بلعیده شده اند قاره کهن می تواند زمینه همگرایی و دوستی سرزمینهای بحران زده اطراف ایران باشد . غرب و شرق و اعراب جنوب خلیج فارس دست در دست هم نهاده اند تا سرزمینهایی که هویتی مشترک با ایران دارند را نابود سازند.

اجرای "نظریه قاره کهن" و ایجاد ارتش مشترک در این منطقه و همچنین پول واحد و... می تواند سبب دگرگونی و پویشی بزرگ در گستره منطقه ما باشد و اینگونه است که ایران می تواند به کارکرد حقیقی و واقعی خود در نظم نوین جهانی دست یابد .

دیگر سخنران این مراسم دکتر فریدون جنیدی بودند که درباره واژه دیو در شاهنامه سخن گفتند .
برگزار کننده این مراسم کانون فرهنگ و ایران شناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود . دبیر این کانون ابوالفضل رجبی و سپس مجتبی ذوالفقاری از اعضای کانون در بخشی از این مراسم درباره برنامه های کانون توضیحاتی را به شرکت کنندگان ارایه نمودند . مجری برنامه سیده هانیه رجب زاده بود دیگر دست اندر کاران کانون عبارت بودند از : صابر خدابخشی ، زهرا سعادت نژاد ، حسین خدابخشی ، عاطفه بوستانی و طراح پوسترهای مراسم نیز افضل خزاعی نژاد بودند .
 

 
سخنرانی حکیم بزرگ در همایش فرهیختگان شیروان :

 
حکیم ارد بزرگ در 26 شهریور 1393 میهمان همایش فرهیختگان شیروان در شهر اجدادی اش شیروان بود .  مردم شهر شیروان با دیدن حکیم پر افتخار شهرشان بهت زده از هر سو به دورش حلقه می زدند و می خواستند سخنانش را بشنوند و عکسی به یادگار با یگانه شهرشان بگیرند .

استاد اسماعیل حسین پور رییس پیشین شورای شهر شیروان و عضو فعلی آن  در باره این رویداد زیبا می نویسد :

 او را با اندیشه های بلند و حکیمانه اش می شناسیم، با جمله هایی که گاه چون صخره سترگت می دارند، چون کبوتر بال پروازَت می دهند، چون چشمه روانت می کنند، چون آسمان بی مرزَت می کنند، چون سرو بالابلندت می کنند. او خالق ایده ی قاره ی کهن است، پدیدآرنده ی کهکشان اندیشه ها. جمله های حکیمانه و فیلسوفانه اش در«کتاب سرخ» او را مرزنوَرد کرده است.
سالها بود نام حکیم و فیلسوف بزرگ ، اُرُد بزرگ را شنیده بودیم، نادیده شیفته اش شده بودیم، با واژه هایش زیسته بودیم و بر سر هر جمله اش خیمه ای افراشته بودیم، بی آنکه بدانیم او تبارش به دیار ما می رسد، به شهر ما، به شیروان. بی آنکه بدانیم نامش«مجتبی شرکاء» است.
او را در بیرون مرزها، در تاجیکستان و افغانستان و پاکستان بیش از ما شیروانی ها می شناسند، اروپائیان نیز شکوه کلام او را با ترجمه ی آثارش به تماشا می نشینند. او چون سید جمال الدین اسدآبادی عزیز دل همه است، وطنش را ، دیارش را، مردمانش را عاشق است، از کلامش پاکی و مهر می تراود. پاک زیستی و نیک خویی و راستی و داد را چون جان عزیز می دارد و بر این عهد های دیرین پای می فشارد و جوانان را به این خیر و خوبی ها فرا می خواند. به خاطر این روح بزرگ و بلند است که شهید راه عزت افغانستان، احمد شاه مسعود درباره اش می گوید: «من و اُرد [حکیم ارد بزرگ ایرانی] زاده یک سرزمین بزرگ هستیم.» او با افکار بلندش در ایران و خارج از این کهن بوم و بر عزیز دل ها شده است. واژه هایش همه روح  زلال آزادگی و زندگی اند، قامت بلند غیرت و وطن دوستی اند. بیهوده نیست احمد شاه مسعود چند ماه پیش از کشته شدنش می گوید : «هنگامی که نوشته های اُرد دانا را می خوانم می بینم آرزو هایم را نوشته است. »
بی نظیر بوتو با تأثرپذیری از اقبال لاهوری و این بزرگمرد می گوید:« ما با کشورهای منطقه و بخصوص ایران ، اساطیر ، فرهنگ و تاریخی مشترک داریم من هم همانند بزرگانی نظیر "اقبال لاهوری" و "ارد بزرگ" تمایل دارم کشورهای ما بر اساس فرهنگ و ریشه های مشترک هر روز بیشتر از پیش به هم نزدیک شوند.»


http://s7.picofile.com/file/8247798776/Great_Orod_world_s_greatest_philosopher_808.jpg
حکیم اُرُد بزرگ پس از 35 سال که از این شهر کوچیده است امروز میهمان خانه پرشکوفه اش شیروان بود، او سخنران همایش فرهیختگان شیروان بود. نامش که برده شد سالن را شوری شیرین گرفت؛ شیروانیان امروز فرزند عزیز خویش را در خانه ی اجدادی اش عزیز داشتند، گویی یک خواب بود، یک رؤیا؛ همه چشم شده بودند و خیره در لبخند و مهر و کلام این مرد بودند.
و ساده و صمیمی سخن می گفت. اُرُد بزرگ را خیلی ها برای اولین بار می دیدند، خیلی ها نمی دانستند او شیروانی است، نمی دانستند او فرزند این خاک است، فرزند این کوچه های پر خاطره، فرزند این حصارها و برج و باروهای فروریخته که هنوز شکوه باستانی اش را در میان غبار زمانه گم نکرده است.
کاش نام این بزرگان را بچه های دبستانی ما در کتاب های درسی می خواندند! کاش این خردورزان اندیشمند را بیشتر از این می شناختیم و می شناساندیم تا فرزندان فردایمان باور کنند که دیارشان خاستگاه چنین بلنداندیشانی است. با خود می گویم :
یک کوچه
یک خیابان کم است
باید نامت را بر دروازه ی شهرمان بزرگ بنویسیم و بگوییم:
به شیروان، شهر نماز، شهر شهیدان ، شهر سعدالدین تفتازانی و حکیم اُرُد بزرگ خوش آمدید.
 
قاره کهن ارد بزرگ ، نظریه قاره کهن ارد بزرگ ، نظریه قاره کهن ، اهل قاره کهن ، کهکشان اندیشه ، نظریه کهکشان اندیشه ، نظریه کهکشان بزرگ اندیشه ، حکیم اردبزرگ ، بیوگرافی حکیم ارد بزرگ ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات زیبا ارد بزرگ ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، جمله های ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، اورود بزرگ ، اورود بزرگ کیست ، OROD ، orod bozorg، orod bozorg wiki ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg ، ارد بزرگ orod bozorg ، sokhanan orod bozorg ، ، great orod ، great orod world foundation ، great orod wiki ، ارد بزرگ و احمدشاه مسعود ، ارد بزرگ و جمهوری اسلامی ، ارد بزرگ سخنان ، ارد بزرگ ویکی پدیا ، ارد بزرگ دانلود ، ارد بزرگ در گرگان ، ارد بزرگ در ویکی پدیا ، سخنان ارد بزرگ در مورد عشق ، دین ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ، دانلود سخنان ارد بزرگ ، سخنان حکیمانه ارد بزرگ ، کتاب سخنان ارد بزرگ ، سخنان ارزشمند ارد بزرگ ، سخنان زیبای ارد بزرگ ، سخنان بزرگان ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، ارد بزرگ بیوگرافی ، اُرد بزرگ wikipedia ، اُرد بزرگ ، اُرد بزرگ کیست؟ ، ارد بزرگ و احمدشاه مسعود ، مجتبی شرکاء ، مجتبی شرکا ، بزرگ شیروان ، ارد بزرگ شیروان ، ارد بزرگ شریعتی ، ارد بزرگ یا شیطان بزرگ ، ارد بزرگ کی بود؟ ، ارد بزرگ کتاب سرخ ، ارد بزرگ کتاب ، ارد بزرگ کیه ، ارد بزرگ کجاست ، ارد بزرگ کجا زندگی میکند ، گفتار ارد بزرگ ، ارد بزرک کیست ، نام اصلی ارد بزرگ چیست ، ارد بزرگ جملات ، حرفهای ارد بزرگ ، ارد بزرگ پان ترکها ، رازهای ارد بزرگ و پائولو کوئیلو ، پندهای ارد بزرگ ، پاسخ ارد بزرگ ، ارد بزرگ عکس ، عکسهای ارد بزرگ ، فیلسوف ارد بزرگ ، فلسفه ارد بزرگ ، ارد بزرگ کجا زندگی میکند ، ارد بزرگ متولد ، معنی ارد بزرگ ، معرفی ارد بزرگ ، مرگ ارد بزرگ ، ملیت ارد بزرگ ، ارد بزرگ جملات ،


* کشتن امید آدمیان ، کمتر از جنایت نیست. حکیم ارد بزرگ
* نام دیگر کوچ ، امید است. حکیم ارد بزرگ
* همواره امیدوار به زندگی بهتر و شرافتمندانه باشید ، هیچگاه توان خویش را انکار نکنید ، خود را دوست بدارید و برای بهروزی ، کوشش کنید. حکیم ارد بزرگ
* هیچ اهرمی ، همچون بردباری و امید ، نمی تواند سختی ها را از پیش پایمان بردارد. حکیم ارد بزرگ
* عشق از آدمی دلاوری پیروز می سازد، نه گوشه گیری غمگین و پریشان. حکیم ارد بزرگ
* عشق بخشش می آورد، بخشیدن از همه چیز و مهمتر از همه، زمان را که با ارزشترین داشته ماست. حکیم ارد بزرگ
* عشق نباید آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ، این شیفتگی باید توان پرتاب انسان ، به سوی آرمان های راستین را داشته باشد. حکیم ارد بزرگ
* عشق و شیفتگی ، مهر و مهربانی نهفته در درون ما را ، بیدار و جاری میسازد. حکیم ارد بزرگ
* عشق یگانه است، در درون آدم عاشق، رستاخیز و توفانی بزرگ برپاست. حکیم ارد بزرگ
* ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است. حکیم ارد بزرگ
* از آه و نفرین بزرگان و ریش سپیدان ، باید ترسید. حکیم ارد بزرگ
* از پس پشیمانی ، می توان راه های تازه ای را برای نجات یافت. حکیم ارد بزرگ

منبع : سخنان حکیمانه از خودکار مشکی زیبادرباره بزرگترین و محبوبترین فیلسوف جهان
برچسب ها : حکیم ,بزرگ* ,شیروان ,کتاب ,جملات ,مهربانی ,نیست حکیم ,دیوار مهربانی ,orod bozorg ,مهربانی حکیم ,ایده دیوار ,ایده دیوار مهربانی ,همایش فرهیختگان شیروا